Kierownik katedry
Sekretariat
Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Kierownik zakładu
 • Dr inż. Ewa Jaska - adiunkt

 • Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji
  Kierownik zakładu
 • Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

  • Dr hab. Jan Wołoszyn - profesor emerytowany SGGW
  • Dr Marcin Ratajczak - adiunkt
  • Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
  Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi
  Kierownik zakładu
 • Dr hab. Agata Balińska - adiunkt

 • Doktoranci