Tu znajdziesz informacje o najnowszych konferencjach organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa.

zapraszamy na:

Konferencja Naukowa

Współczesne wymiary samorządności.

20 lat reformy samorządowej na Mazowszu

11.07.2018
Warszawa ul. Skazańców 25


Międzynarodową Konferencję Naukową

Informacja i promocja w rozwoju przedsiębiorczości

Lwów
16-18.09.2018


oraz
informację o już zorganizowanych