Konferencja naukowa

Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów

Wilkasy

26-27 września 2019

Komunikat 1
Karta zgłoszenia
Informacje dla autorów
Klauzura RODO